Produkty

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Kupující dává výslovný souhlas (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) se zpracováním osobních údajů společností VELOSPORT–TAUWINKL s.r.o., zejména ke shromažďování a zpracování pro účely identifikace kupujícího, vedoucí ke správnému a včasnému doručení objednaného zboží. Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro zajištění objednávkového systému internetového obchodu a prodávající se současně zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.
Osobní údaje zákazníků budou plně zabezpečeny proti zneužití, data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, zejména má právo na jejich opravu. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv bezplatně odvolat na adrese správce.
 

Cena

Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Cena je pro spotřebitele uvedena vždy jako konečná, včetně příslušné sazby DPH. V ceně zboží není započítáno dopravné (tato položka se může dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy a kupující má možnost se s ní seznámit před odesláním objednávky).


Způsob platby

    Předem na účet

Při platbě předem na účet je nutné, aby peníze byly připsány na účet prodávajícího s variabilním symbolem a ve lhůtě splatnosti uvedené na dokladu zaslaném kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. V opačném případě je objednávka považována za zrušenou.

    Dobírkou

Platba za zboží je placena smluvnímu přepravci při převzetí zboží dle jeho obchodních podmínek.
  Hotově při osobním odběru
Platba za zboží v hotovosti při osobním odběru na prodejně.
 

Způsob doručení

     Doručovatelská služba

Zásilky jsou rozesílány službou Balík Do Ruky společnosti Česká pošta s. p. nebo přepravní službou DPD .Podmínky doručení se řídí Obchodními podmínkami těchto společností. Tento způsob doručení vyžaduje, aby na uvedené adrese byl zákazník, nebo osoba oprávněná k převzetí zboží, k zastižení. Možnost telefonického upozornění pracovníkem přepravní služby při rozvozu zboží zaručuje lepší komunikaci se zákazníkem. Předpokládaný termín doručení zboží - do druhého pracovního dne od poslání.
    Osobní odběr na prodejně
Převzetí zboží osobně v kamenné prodejně prodávajícího. V tomto případě vyčkejte na potvzení, že zboží je připraveno k převzetí. Zákazník bude kontaktován e-mailem, nebo telefonicky.

 

Práva a povinnosti prodejce

Prodejcem je společnost VELOSPORT - TAUWINKL s.r.o., Žerotínovo nám. 38, 750 02 Přerov, IČO 25835831


Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou, do 3 -5 pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud je v popisu zboží uvedena dostupnost "skladem" . Pokud je v popisu zboží uvedena jiná dostupnost, nebo delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.


Při splnění daných podmínek prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží na účet kupujícího, nebo poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do 30 dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné).


Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.


Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.


Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

 3. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na adrese kolamorava@email.cz do jedné hodiny od jejího odeslání.

 4. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.

 5. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží ani jako způsob řešení reklamace! Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné).

Storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

 • zboží nesmí nést známky použití
 • musí být nepoškozené nebo jinak znehodnocené 
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.
 • vrácené zboží  musí být originálně zabaleno
 • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce VELOSPORT - TAUWINKL s.r.o., Žerotínovo nám. 38, 750 02, Přerov
 • zboží nesmí být zasláno na dobírku. Současně se zbožím je nutno zaslat: žádost o jednostranné odstoupení od smlouvy (možno zaslat e-mailem)
 • do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosím, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. 

Žádost musí obsahovat

 • Vaší plnou adresu
 • Text: Požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).
 • Datum a podpis

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno ze strany obchodu

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Zasílání Obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.  Kupujícího, může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.