Jak reklamovat

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti VELOSPORT - TAUWINKL s.r.o., Žerotínovo nám. 38, Přerov, 750 02. Reklamační řád popisuje postup při uplatnění reklamace zboží pořízeného kupujícím od prodávajícího.
Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před provedením objednávky. Uzavřením kupní smlouvy a následným převzetím zboží od prodávajícího souhlasí kupující s tímto Reklamačním řádem.
Za uzavření kupní smlouvy se považuje provedení elektronické objednávky na www.KolaMorava.cz a následné převzetí zboží.
Za převzetí zboží se považuje osobní odběr na prodejně, nebo převzetí zásilky od pověřeného dopravce.


Záruční doba na zakoupené zboží činí 24 měsíců. Bude-li prodejcem záruční doba prodloužena, uvede tuto změnu písemně v záručním listu nebo na dokladu o koupi.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu . Převezme-li zákazník zásilku a dodatečně zjistí jakoukoliv neshodu s objednaným zbožím, nebo pokud je zboží nekompletní či poškozené, je povinen o této skutečnosti informovat prodejce. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Pokud tak neučiní, nemusí být pozdější reklamace zásilky uznána.


Objeví-li kupující v průběhu záruční doby vadu zakoupeného zboží, má právo uplatnit reklamaci takového zboží. Tuto vadu musí oznámit neprodleně a bez odkladu. Záruka (odpovědnost za vady prodané věci) se vztahuje na výrobní a technologické vady výrobku, vady materiálů, vady funkce a užitné hodnoty výrobku k nimž je daná věc obvykle používána, a jiné vady které jsou v rozporu s kupní smlouvou.


Za neoprávněnou reklamaci se považuje především zboží, které je :

- reklamované po uplynutí záruční lhůty v den doručení nebo předložení
- mechanicky poškozené
- poškozené neodborným servisním zásahem
- poškozené přírodními živly (voda, oheň, zásah blesku a jiné)
- poškozeno nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo jinak, než je běžné u dané věci


Uplatňuje-li kupující reklamaci, doručí reklamované zboží prodejci na adresu  VELOSPORT - TAUWINKL s.r.o., Žerotínovo nám. 38, Přerov, 750 02.

K reklamaci je nutné ve všech případech přiložit kopii faktury, záručního  listu a popis závady. Reklamované zboží musí být doručeno čisté, v kompletním stavu. Pouze v případech předem dohodnutých s prodávajícím je možné zasláni pouze poškozené součásti reklamované věci (součásti jízdních kol a pod. ) Prodávající je oprávněn odmítnout převzít zboží k reklamačnímu řízení, jestliže nebude splňovat výše uvedené zásady.

Po doručení reklamovaného zboží prodávajícímu postoupí reklamaci servisnímu oddělení, kde bude posouzena oprávněnost reklamace, rozhodnuto o způsobu odstranění reklamované vady a následné vyřízení. Poté bude kupující vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace a vyzván k jejímu vyzvednutí. Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení