Jak vracet

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

  • zboží nesmí nést známky použití
  • musí být nepoškozené nebo jinak znehodnocené 
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.
  • vrácené zboží  musí být originálně zabaleno
  • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce VELOSPORT - TAUWINKL s.r.o., Žerotínovo nám. 38, 750 02, Přerov
  • zboží nesmí být zasláno na dobírku. Současně se zbožím je nutno zaslat: žádost o jednostranné odstoupení od smlouvy (možno zaslat e-mailem)
  • do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosím, kopii dokladu o nákupu. 

Žádost musí obsahovat

  • Vaší plnou adresu
  • Text: Požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na  účet, uveďte prosím číslo účtu.
  • Datum a podpis

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

×

Splátková kalkulačka ESSOX

×